Trauma impact

Trauma impact 370 472 Eric Pranger

Regelmatig geven we uitleg over de werking van DNA en celgeheugen. Over hoe ziekte ontstaat door opgeslagen trauma. Een actueel thema in deze tijd is seksueel misbruik in de breedste zin. Zowel in onze generatie maar zeker ook in onze voorgaande generaties is er veel trauma in ons celgeheugen terecht gekomen rondom dit thema. Dit kan zelfs geheel onbewust een rol spelen bij het ontstaan van lichamelijke of psychische klachten. Op seksualiteit zit vaak nog een enorm taboe. Voorkomend uit strenge opvoeding, de rol van het geloof en de invloed van de (katholieke) kerk. Alles werd voor “het oog van het kerkvolk” onder de tafel geveegd of goedgepraat. Denk hierbij aan buitenechtelijke kinderen, de verplichte abortussen en het stilzwijgen van seksueel misbruik. Het lijkt zo ver van ons bed maar als we in onze eigen geschiedenis en celgeheugen kijken is het vaak veel dichterbij dan we denken. En zo was dit ook bij mij het geval. 20 jaar geleden onderging ik op doktersadvies een besnijdenis.Rede hiervan waren kwaadaardige huidcellen. Voorstadium van huidkanker.Op dat moment was ik nog niet bewust bezig met dieper liggende oorzaken van het ontstaan hiervan. Totdat we vanuit onze coaching dieper gingen kijken en uitkwamen bij seksueel misbruik in de familielijn. Een onderwerp dat nog steeds, maar zeker in die tijd, een groot taboe was en stilgezwegen werd.Op het moment dat het trauma ontstond zorgde het lichaam voor een overlevingsstrategie. In dit geval door te bevriezen werd het trauma vastgezet en doorgegeven middels het celgeheugen. Dit zorgde ervoor dat bij mij de natuurlijke stroom van energie in het bekkengebied stagneerde, wat uiteindelijk leidde tot afwijkingen in de huid als voorstadium van ziekte. Het weghalen van de onrustige huid door een operatie was slechts het aanpakken van het gevolg. De oorzaak was de aanwezigheid van diepliggend trauma op celniveau. Zodra we weer contact maken met het trauma kan het oplossen, krijgt het weer ruimte, kan de levensenergie weer stromen, nemen de cellen weer de juiste vorm en structuur aan waarna genezing op het diepste niveau plaatsvindt.

Telefonisch contact

Eric Pranger 06-11647509

Sandra Pranger 06-31662770

Onze praktijk

Schepenenstraat 38

5502EJ Veldhoven

Social media

ยฉ 2019 Soulbridge . All Rights Reserved.
Corporate en web design with love by Design Bear

Back to top